Tin tức mới nhất về FGT

Thông báo về kỳ nghỉ: Tết Nguyên đán 2021 của Trung Quốc

Thông báo về kỳ nghỉ FGT

Loại kỳ nghỉ: Tết Nguyên đán 2021

Thời gian đóng: 2021/02/11 ~ 2021/02/16

Thời gian tàu mở: 2021/02/17

Thông báo về kỳ nghỉ FGT

Loại ngày lễ: Tết Nguyên đán 2021

Thời gian đóng cửa: 2021 / 02/11 ~ 2021/02/16

Giờ làm việc: 2021/02/17

Thông báo về FGT kỳ nghỉ

Kỳ nghỉ loại: Tết Nguyên đán 2021

Thời gian đóng: 2021/02/11 ~ 2021/02/16

Open time: 2021/02/17