FGT 최신 뉴스

휴가 발표: 2021 중국 설날

FGT 휴가 공지

휴가 유형: 2021년 중국 설날

마감시간:2021/02/11~2021/02/16

오픈 시간:2021/02/17

FGT 휴일 공지

휴일 유형: 2021년 중국 설날

폐관 시간: 2021/02/11~2021/02/16

영업 시간: 2021/02/17

통 바오 về kỳ nghỉ FGT

Loại kỳ nghỉ: Tết Nguyên đán 2021

Thời gian đóng: 2021/02/11 ~ 2021/02/16

Thời gian tàu mở: 2021/02/17