FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ข่าวล่าสุดของ FGT

การจำแนกประเภท

ประกาศวันหยุด: วันตรุษจีนปี 2021

ประกาศวันหยุด FGT

ประเภทวันหยุด:วันตรุษจีนปี 2021

เวลาปิด:2021/02/11~2021/02/16

เวลาเปิดทำการ:2021/02/17

ประกาศวันหยุด FGT

ประเภทวันหยุด: ตรุษจีนปี 2021

เวลาปิด: 2021/02/11~2021/02/16

เวลาทำการ: 2021/02/17

Thông báo về kỳ nghỉ FGT

Loại kỳ nghỉ: Tết Nguyên đán 2021

ด่วนที่สุด: 2021/02/11 ~ 2021/02/16

Thời gian tàu mở: 2021/02/17 น