FGT最新消息

Vacation announcement:2021 Chinese Lunar New Year

FGT Vacation announcement

Vacation type:Chinese Lunar New Year 2021

Close Time:2021/02/11~2021/02/16

Open Time:2021/02/17

FGT假期公告

假期類型:2021年農曆新年

關閉時間:2021/02/11〜2021/02/16

營業時間:2021/02/17

Thông báo về kỳ nghỉ FGT

Loại kỳ nghỉ: Tết Nguyên đán 2021

Thời gian đóng: 2021/02/11 ~ 2021/02/16

Thời gian tàu mở: 2021/02/17