DDC

Loại DDC: bộ điều khiển kỹ thuật số trực tiếp DDC | Siemens DDC | HoneywellDDC | azbil DDC | Điều khiển tự động AHU DDC |DDCkỹ thuật số trực tiếpngười điều khiển-POL 42X. Dòng |DDCkỹ thuật số trực tiếpngười điều khiển-POL 63X Series |DDCkỹ thuật số trực tiếpngười điều khiển-POL 68X Series |DDCkỹ thuật số trực tiếpngười điều khiển(BACnet) -POL 600 Series |DDCđiều khiển