Cơ hội phát triển

Cơ hội phát triển của bạn tại FGT

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ quản lý nhân tài, chúng tôi muốn cung cấp nhiều hơn thế. Chúng tôi muốn bạn phát triển các kỹ năng và khả năng của mình, cả về chuyên môn và cá nhân, để tận dụng tối đa tiềm năng của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi trọng việc phát triển tài năng.

Là một phần của nhóm chúng tôi, bạn sẽ là người giỏi nhất! Các kế hoạch phát triển nhân viên của chúng tôi được xác định riêng, có định hướng chiến lược và thiết thực. Chúng tôi sẽ nâng cao tài năng cá nhân của bạn. Tại FGT, bạn sẽ không tìm thấy các biện pháp phát triển sẵn có vì chúng tôi đào tạo nhiều như từng cá nhân nhân viên.

Cho dù bạn đang tham gia một trong các nhóm năng lực ảo, tham gia vào chương trình phát triển của Học viện FGT dành cho các kỹ sư trẻ, quản lý dự án và giám đốc điều hành hay tích lũy kinh nghiệm trên công trường, học tập là một phần công việc của mọi người!

Cơ hội phát triển Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.
Cơ hội phát triển Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.

Phát triển nghề nghiệp và tinh thần kinh doanh

Chúng tôi tin rằng sự thăng tiến và phát triển lâu dài của nhân viên là chìa khóa cho sự phát triển thành công của một doanh nghiệp. Các khái niệm về lộ trình nghề nghiệp của chúng tôi cho thấy sự nghiệp của bạn với tư cách là một kỹ sư hệ thống tại FGT có thể đưa bạn đến đâu.
Các con đường khác nhau phản ánh các kỹ năng và khả năng cá nhân của nhân viên của chúng tôi. Từ con người và kỹ năng quản lý đến kỹ năng của ông chủ chuyên nghiệp, mỗi con đường tập trung vào các kỹ năng khác nhau để trở thành một doanh nhân.