Tài năng xuất chúng

Đa dạng hóa

Chúng tôi là một lực lượng lao động rất đa dạng về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tuổi tác, giới tính và quá trình suy nghĩ. Sự đa dạng có vẻ đẹp và sức mạnh, và tại FGT, chúng tôi hết lòng đón nhận nó.

Là một công ty coi trọng con người, chúng tôi tin rằng sự đa dạng đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân những nhân tài phi thường. Chính những người này đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời mang đến những giải pháp hiệu quả và vượt trội cho khách hàng.

Đằng sau sự đa dạng là tinh thần hòa nhập, đó là trụ cột cơ bản thể hiện con người chúng ta. Niềm tin của chúng tôi vào sự đa dạng cũng được phản ánh trong chuyên môn sâu rộng của nhân viên. Chúng tôi rất tin tưởng vào những lợi ích to lớn của các nhóm liên ngành.

Nhân viên của FGT Group bao gồm 2/3 nhân viên kỹ thuật và 1/3 nhân viên phi kỹ thuật. 92 nhân viên của FGT trên toàn thế giới bao gồm tất cả các ngành kỹ thuật quan trọng.

Nhân tài xuất sắc Công ty TNHH Công nghệ Tổng hợp Đầu tiên | First General Technology Inc.
Nhân tài xuất sắc Công ty TNHH Công nghệ Tổng hợp Đầu tiên | First General Technology Inc.

thực sự quốc tế

Kể từ khi thành lập cách đây 15 năm, FGT đã quản lý các dự án quốc gia và quốc tế. Cam kết quốc tế hóa của chúng tôi cũng được phản ánh trong 4 văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những gì thực sự đóng góp cho một công ty quốc tế là lực lượng lao động của nó.

Nhân viên của FGT thực sự đến từ khắp nơi trên thế giới, với nhân viên đến từ hơn 5 quốc gia và khu vực.