FGT nghĩ rằng sự lựa chọn tốt nhất của bạn trong tương lai

Tìm hiểu thêm
Image:images/2019/09/24/engineer-2.png

Chuyên gia giải pháp đo lưu lượng

Tìm hiểu thêm
Image:images/2019/09/30/engineer-2.png

Lãnh đạo thị trường

FGT không ngừng nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc

Tìm hiểu thêm
FGT nghĩ rằng sự lựa chọn tốt nhất của bạn trong tương lai

FGT nghĩ rằng sự lựa chọn tốt nhất của bạn trong tương lai

Tìm hiểu thêm

Hệ thống FGT MEP Thiết kế tích hợp | Nhà sản xuất đồng hồ đo lưu lượng

Hệ thống FGT MEP Thiết kế tích hợp | Nhà sản xuất đồng hồ đo lưu lượng
FGT® 【First General Technology Inc.】 Hệ thống Nhà sản xuất tích hợp các hệ thống điều khiển công nghiệp, (Công ty đo lưu lượng, hệ thống SCADA / HMI, Bộ điều khiển đa nhiệt độ)

[Tích hợp hệ thống chuyên nghiệp | Nhà sản xuất đồng hồ đo lưu lượng]

Sản xuất chuyên nghiệp đồng hồ đo lưu lượng nước, đồng hồ đo lưu lượng khí, thiết kế kỹ thuật cho hệ thống tòa nhà thông minh thông minh, giám sát trung tâm, bộ điều khiển nhiệt độ thông minh, nhà sản xuất phần mềm IoT và APP

Khu vực biểu diễn của chúng tôi

Các công ty thuộc nhóm thương hiệu đã chọn hợp tác với FGT Group

0
TOP
Our Performance Area
Image

Danh mục dịch vụ rộng

FGT cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật toàn diện. Ngoài ra, FGT quản lý tất cả các công việc kỹ thuật và các chuyên ngành cần thiết cho một dự án một cách rất có thẩm quyền.

 
Đồng hồ đo lưu lượng & giải pháp OEM / ODM

Hỗ trợ Đồng hồ đo lưu lượng khí, Đồng hồ đo lưu lượng nước, Đồng hồ đo lưu lượng nước thải, Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước, Đồng hồ đo lưu lượng từ tính, Đồng hồ đo lưu lượng dòng chảy, Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng, Đồng hồ đo lưu lượng khu vực

 

Đồng hồ đo lưu lượng & giải pháp OEM/ODM

Tự động hóa sản xuất thông minh

  • Hệ thống giám sát trung tâm FMCS400
  • Bảng điều khiển đa nhiệt độ TY08 / 15
  • Bảng điều khiển PLC
  • Thiết kế nền tảng SCADA
  • Bảng thống nhất khí
  • Bảng điều khiển

Hiệu suất của chúng tôi

Chúng tôi kết hợp đúng người để thử thách tư duy đã được thiết lập và Biến đổi ổ đĩa.

0
Hoàn thành trường hợp
0
Tư vấn chuyên môn cao
0
Sự hài lòng của khách hàng
0
Giải thưởng kinh doanh xuất sắc