ống kẹp

Loại kẹp: thép không gỉống kẹp ống |Người Mỹống kẹp ống |mạnhống kẹp ống |Ngựa rằnống kẹp ống |dây thépống kẹp ống |bấm tayống kẹp ống |dây sắtkẹp ống