Tầm nhìn, Giá trị & Niềm tin

tầm nhìn

Tại FGT, niềm đam mê của chúng tôi là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông minh trên toàn thế giới.

Tầm nhìn, Giá trị & Niềm tin Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.
Tầm nhìn, Giá trị & Niềm tin Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.

giá trị

Tại FGT, tất cả mọi người đều được đối xử tôn trọng và nhân phẩm, không phân biệt vị trí, chủng tộc, tôn giáo hay giới tính. Điều tương tự cũng áp dụng cho nhân viên FGT và các bên thứ ba.

Tại FGT, trung thực được coi là điều cần thiết trong các mối quan hệ nghề nghiệp. Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận.

Tại FGT, tất cả nhân viên đều có trách nhiệm với công việc và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Có thể hiểu, điều quan trọng là phải duy trì cam kết về phạm vi dự án, chất lượng dịch vụ và thời hạn. Độ tin cậy là điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin và mối quan hệ lâu dài trong FGT và với các bên thứ ba.

Ở FGT, mọi người đều được đối xử công bằng. Công bằng cũng là nguyên tắc chỉ đạo trong quá trình ra quyết định của FGT.

sự tin tưởng

FGT không chỉ theo đuổi tăng trưởng mà còn nỗ lực dẫn đầu thị trường thông qua chất lượng. Vì vậy, FGT không ngừng nỗ lực vì sự xuất sắc về kỹ thuật. Điều này thông qua một

  • cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề,
  • mức độ sáng tạo và sáng tạo cao,
  • Mong muốn liên tục theo đuổi cải tiến,
  • động lực mạnh mẽ và sự cống hiến,
  • Siêng năng và kiên trì
  • Các chương trình phát triển nhân viên đang diễn ra,
  • Quản lý tri thức và phát triển năng lực.

Để đáp ứng hiệu quả nhất nhu cầu của khách hàng, các nhân viên của FGT đã cộng tác thành một nhóm tại các văn phòng trên khắp cả nước. Khoảng cách, múi giờ và văn hóa được kết nối thành công.

Chia sẻ năng lực, kinh nghiệm, công cụ và khả năng là điều cần thiết để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Những người tuyệt vời tại FGT đang tạo ra sự khác biệt! Các nhân viên có động lực cao của FGT muốn nổi bật và đóng góp vào thành công chung của FGT. Các vấn đề được coi là thách thức, và tìm ra giải pháp tốt nhất là mục tiêu.

FGT cam kết xây dựng mối quan hệ lâu dài và yêu cầu nhân viên xem mình là đại sứ cho FGT.

FGT là một doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu tư nhân không có nghĩa vụ đối với ngân hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Các hành động luôn dựa trên những cân nhắc hoàn toàn khách quan và vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

FGT cam kết phát triển bền vững. Các hoạt động kinh doanh hàng ngày của FGT và những nỗ lực không ngừng của FGT nhằm giảm lượng khí thải carbon và chất thải của mình đã thực hiện đúng cam kết này.

Tầm nhìn, Giá trị & Niềm tin Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.