Switch signal

Switch types: flow switch | pressure switch | liquid level switch | temperature switch | photoelectric switch | proximity switch | fiber amplifier switch | smart plug switch | |