Tầm nhìn

Tại FGT, niềm đam mê của chúng tôi là đóng góp cho chất lượng cuộc sống thông minh tốt hơn trên toàn cầu.

Đây là những gì thúc đẩy chúng tôi và làm cho chúng tôi tin vào công việc của chúng tôi.

 
Image
Image

Giá trị

Sự tôn trọng

Tại FGT, mọi người đều được đối xử tôn trọng và nhân phẩm, bất kể vị trí, sắc tộc, tôn giáo hay giới tính. Điều này cũng áp dụng cho nhân viên FGT và các bên thứ ba.

 

Niềm tin

Kỹ thuật xuất sắc

Thay vì tìm kiếm sự tăng trưởng một mình, FGT đang hướng tới sự dẫn đầu thị trường thông qua chất lượng. Do đó, FGT không ngừng phấn đấu cho Engineering Excellence. Điều này đạt được bởi một

  • một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề,
  • mức độ khéo léo và sáng tạo cao,
  • một mong muốn liên tục để cải thiện,
  • động lực mạnh mẽ và cống hiến,
  • siêng năng và kiên trì lớn,
  • chương trình tiếp tục phát triển nhân viên,
  • quản lý kiến ​​thức và phát triển năng lực.
Image