Tin tức tiếp thị

Tin tức tiếp thị

Tiếp thị Nevs:Các trường hợp lớn như Jinghua City đã hỗ trợ đạt được khối lượng giao dịch đất đai cao kỷ lục tại Đài Loan năm ngoái

Việc đấu thầu thành công các dự án lớn như Bắc Kinh Huacheng đã thúc đẩy khối lượng giao dịch đất đai kỷ lục trên khắp Đài Loan vào năm ngoái. (Ảnh / Báo)

Marketing News:Vingroup Launches 5 First Smart TV Models

 On December 14, 2019, Vinsmart Research and Manufacture Joint Stock Company (Vingroup member) officially launches its five first smart TV models. By using the copyrighted Android TV operating system from Google, Vsmart TVs not only bring outstanding experiences in their price range, but also aim to become a device controlling smart electronic products in your home (SmartHome).  

Marketing News:Smart cities for an intelligent nation

 Next-generation technologies like 5G, IoT, AI, big data and cloud computing spawn big biz and transform urban areas 

Marketing News:Viet Nam News Economy Top 10 economic events of Việt Nam in 2019

The year 2019 closed with remarkable achievements for Việt Nam's economy, building a steady foundation for sustainable development. The Vietnam News Agency has selected the top 10 outstanding economic events of the year.

logo

702 SỐ 6, Shin-Ai Rd. Quận Nam, Đài Nam, 702, Đài Loan

Theo chúng tôi:

Add URL to Search Engines Free SEO Backlinks Free Web Submission free website promotion SubmitX.com