Làm sao để đăng kí

Đây là tổng quan về quy trình ứng dụng trong Kỹ sư hệ thống FGT:

 
Đơn xin việc không được yêu cầu

Chúng tôi liên tục tìm kiếm những người có động lực và tài năng để tham gia nhóm của chúng tôi. Ngay cả khi hiện tại không có cơ hội việc làm phù hợp với trình độ của bạn, chúng tôi vẫn muốn nhận được đơn xin việc không mong muốn của bạn. Tất cả các ứng viên sẽ nhận được ít nhất một xác nhận đã nhận và nếu không có vị trí phù hợp, thư từ chối. Sơ yếu lý lịch không đủ điều kiện được đặt trong cơ sở dữ liệu. Những ứng cử viên này sẽ được liên lạc trong trường hợp có sự phù hợp giữa hồ sơ của họ và các vị trí mở trong tương lai.

 
Image