Hệ thống xây dựng thông minh nhân tạo

Hệ thống xây dựng thông minh nhân tạo

Thử thách

Các nhà phát triển tòa nhà xem xét việc tiết kiệm hệ thống dây điện và cải thiện trí thông minh của người dùng
Nội dung ủy thác
1. Hoạt động tình báo có lợi
2. Tự động hóa quản lý tài sản
3. Đẩy nhanh tốc độ bán nhà
4. Thu thập dữ liệu tập trung
5. Tiết kiệm chi phí hệ thống dây điện
6. Đám mây quản lý tương lai

Artificial Intelligence

Giải pháp

Xem xét rằng số lượng hộ gia đình là 1.000, số lượng dân số di động dự kiến là 3.000.
Dưới sự kiểm soát lối vào và lối ra duy nhất, các công ty quản lý tài sản cần nhiều trí tuệ nhân tạo hơn để hỗ trợ các hoạt động trong tương lai về đỗ xe và tương tác người dùng
Cư dân cung cấp một kế hoạch nhà thông minh có kế hoạch tự chủ hơn để đáp ứng nhu cầu của từng hộ gia đình nhanh hơn