Van & Bơm Microfluidic | Burkert

Van & Bơm Microfluidic | Burkert

Burkert Solenoid Valve | Micro Valve | Analog Valve | Control Valve | Needle Valve | Pneumatic Valve |

Van và bơm vi lỏng

2/2 và 3/2 cách Micro Solenoids

6164

Bơm định lượng màng / siêu nhỏ

7615

Van và bơm vi lỏng

2/2 và 3/2 cách Micro Solenoids

6164

Bơm định lượng màng / siêu nhỏ

7615
Các loại

điện tử

ứng dụng

bộ điều khiển, thiết bị

Phương pháp cài đặt

mặt bích, miệng

phương pháp đầu ra

chuyển đổi, loại suy

ứng dụng

xưởng sản xuất

Các loại

bảng điều khiển

Mẫu yêu cầu