Công nghiệp

Ứng dụng: Lưu lượng | Áp suất | Nhiệt độ | Van | Mức độ | Dụng cụ | Bộ điều khiển | Thiết bị
Loại: Cơ khí | Điện tử
Phương pháp lắp đặt: mặt bích | ống nhúm | miệng | mặt đĩa | chèn
Chế độ đầu ra: kỹ thuật số | tương tự | chuyển mạch | không dây