Tin tức mới nhất về FGT

FGT News: Lanuch FMG-W và ECC200 tại Thành phố Hồ Chí Minh

FGT Ra mắt đồng hồ đo lưu lượng không dây và hệ thống xây dựng & giao tiếp thông minh hơn AI tại Thành phố Hồ Chí Minh.