FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ข่าวล่าสุดของ FGT

การจำแนกประเภท

ข่าว FGT: Lanuch FMG-W และ ECC200 ในกรุงเทพฯ

fgt news:lanuch fmg-w และ ecc200 ในกรุงเทพฯ First General Technology Co., Ltd.|first General technology inc.

FGT เปิดตัวเครื่องวัดอัตราการไหลแบบไร้สายและระบบสื่อสารและการสร้าง AI Smarter ในภารกิจการค้า HCMC