FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ข่าวล่าสุดของ FGT

ประเภทสินค้า

การจำแนกประเภท

ข่าว FGT: Lanuch FMG-W และ ECC200 ในกรุงเทพฯ

Smart City Trade Mission Thailand1

FGT Launch Wireless flow meter and AI Smarter communication&building system in HCMC Trade mission.