Tin tức mới nhất về FGT

FGT thời gian kết thúc năm mới âm lịch

Sự thông báo

tết âm lịch 2020

Nếu bạn có việc gấp, bạn có thể để lại lời nhắn trước
Chúng tôi sẽ phục vụ bạn ngay sau kỳ nghỉ của công ty

Thời gian đóng cửa: 2020/1/24 ~ 1/29
Thời gian mở: 2020/1/30

sự thông báo

Tết Nguyên Đán 2020

Nếu bạn có việc gấp, bạn có thể để lại lời nhắn trước
Chúng tôi sẽ phục vụ bạn ngay khi kỳ nghỉ lễ của công ty kết thúc

Thời gian đóng cửa: 2020/1/24 ~ 1/29
Giờ làm việc: 2020/1/30

Thông báo sự kiện

Thông báo sự kiện

Tết Nguyên đán 2020

Nếu bạn có một đề xuất vấn đề, bạn có thể gửi lại tin nhắn trước
Chúng tôi sẽ phục vụ bạn ngay sau kỳ nghỉ của công ty

Close time: 2020/1/24 ~ 1/29
Open time: 1/30/2020