FGT 최신 뉴스

제품 유형

분류

FGT 설날 마감 시간

발표

2020년 설날

급한 일이 있으면 먼저 메시지를 남길 수 있습니다
우리는 회사 휴가 직후에 당신을 봉사 할 것입니다

마감시간:2020/1/24~1/29
오픈 시간:2020/1/30

발표

중국 설날 2020

급한 일이 있으면 먼저 메시지를 남길 수 있습니다
회사 휴일이 끝나는 대로 서비스를 제공할 것입니다.

마감시간: 2020/1/24~1/29
영업 시간: 2020/1/30

쑤 통 바오

쑤 통 바오

Tết Nguyên đán 2020

Nếu bạn có một vấn đề khẩn cấp, bạn có thể để lại tin nhắn trước
Chúng tôi sẽ phục vụ bạn ngay sau kỳ nghỉ của công ty

Thời gian đóng: 2020/1/24 ~ 1/29
Thời gian mở cửa: 2020년 1월 30일