Kỹ sư không biên giới -
cùng nhau tạo ra những chân trời mới

cùng nhau tạo ra những chân trời mới
Cống hiến góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông minh. Đây là phương châm không chỉ phù hợp với tầm nhìn của FGT.

Với dự án "Doanh nhân, nhóm FGT đã cải thiện cơ hội giáo dục cho học sinh trong khu vực toàn cầu kể từ năm 2010. Các biện pháp xây dựng nhằm tạo điều kiện cơ bản cho môi trường học tập kích thích để thúc đẩy người học và các biện pháp tiếp tục khuyến khích giáo dục được cải thiện Dự án này nhằm cải thiện triển vọng công việc của học sinh. Dự án được hợp tác phát triển. Đồng nghiệp, giáo viên và nhóm Học tập liên ngành để mang lại sự thay đổi bền vững. Công việc xây dựng đang được tiến hành và đang tiến triển tốt nhờ có bàn tay giúp đỡ. của người dân địa phương.

Image

Tham gia dịch vụ tình nguyện

FGT từ lâu đã tham gia vào chương trình hợp tác giữa các trường đại học
Trau dồi những tài năng xuất chúng thông qua sự tham gia của học sinh
FGT tích cực tham gia vào dịch vụ tình nguyện và cử các chuyên gia để hỗ trợ nhân viên đại học trong việc trau dồi tài năng.
Và dạy cho bản chất không được trả tiền

Image