Đa dạng

Chúng tôi là một lực lượng lao động rất đa dạng liên quan đến chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tuổi tác, giới tính và quá trình suy nghĩ. Có vẻ đẹp và sức mạnh trong sự đa dạng, và tại FGT, chúng tôi hết lòng đón nhận nó.

Là một công ty coi trọng tài năng, chúng tôi tin rằng sự đa dạng đóng vai trò chính trong việc thu hút và giữ chân những người phi thường. Chính những người này đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi là góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn đồng thời giới thiệu cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp hiệu quả và nổi bật.

Đằng sau sự đa dạng là tinh thần hòa nhập là xương sống cơ bản của con người chúng ta. Niềm tin của chúng tôi vào sự đa dạng cũng được phản ánh trong chuyên môn rộng của nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào những lợi ích to lớn khi làm việc trong các nhóm liên ngành.

Các nhân viên của Tập đoàn FGT bao gồm 2/3 nhân viên kỹ thuật và 1/3 nhân viên phi kỹ thuật. 92 nhân viên làm việc cho FGT trên toàn thế giới bao gồm tất cả các ngành kỹ thuật quan trọng.

Image

Quốc tế thực sự

Kể từ khi bắt đầu hơn 15 năm trước, FGT đã quản lý các dự án quốc gia và quốc tế. Cam kết của chúng tôi để làm việc quốc tế cũng được phản ánh trong hơn 4 văn phòng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những gì thực sự đóng góp cho một công ty quốc tế là lực lượng lao động của nó.

Chúng tôi tại FGT thực sự là quốc tế vì chúng tôi có nhân viên từ hơn 5 quốc gia và từ tất cả các châu lục.

Image