Cơ hội phát triển của bạn tại FGT

Chúng tôi muốn cung cấp nhiều hơn là chỉ quản lý tài năng. Chúng tôi muốn bạn phát triển các kỹ năng và khả năng của mình cả về chuyên môn và cá nhân để cho phép bạn tận dụng hết tiềm năng của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi trọng phát triển tài năng.

Là một phần của nhóm chúng tôi, bạn sẽ là một trong những người giỏi nhất! Các chương trình phát triển nhân viên của chúng tôi được xác định riêng, định hướng chiến lược và thực tế. Chúng tôi sẽ phát huy tài năng cá nhân của bạn. Tại FGT, bạn đã giành được các giải pháp phát triển ngoài luồng vì việc đào tạo của chúng tôi cũng đa dạng như từng nhân viên của chúng tôi.

Cho dù bạn tham gia một trong các nhóm năng lực ảo, tham gia chương trình phát triển của Học viện FGT dành cho kỹ sư trẻ, quản lý dự án và nhân viên điều hành hoặc có được kinh nghiệm trên một công trường xây dựng, học tập là một phần của công việc của mọi người.

Image

Con đường sự nghiệp & doanh nhân

Chúng tôi tin rằng sự tiến bộ và phát triển lâu dài của nhân viên là chìa khóa để phát triển công ty thành công. Khái niệm con đường sự nghiệp của chúng tôi cho thấy sự nghiệp của bạn tại FGT System Engineers có thể đưa bạn đến.
Các con đường khác nhau phản ánh các kỹ năng và khả năng cá nhân của nhân viên của chúng tôi. Mỗi con đường đặt trọng tâm chính vào các kỹ năng khác nhau để trở thành doanh nhân, từ con người và kỹ năng quản lý đến kỹ năng làm sếp chuyên gia.

Image