Máy đo lưu lượng khối có độ chính xác cao dòng MODEL 3100 | thương hiệu kofloc

Máy đo lưu lượng khối có độ chính xác cao dòng MODEL 3100 | thương hiệu kofloc

Đồng hồ đo lưu lượng khối dòng 3100 của nhà sản xuất kofloc Nhật Bản là đồng hồ đo lưu lượng mới, có độ chính xác cao hàng đầu được phát triển trên cơ sở dòng 3200. Đồng hồ đo lưu lượng nhiệt mao quản cải tiến tích hợp giúp giảm tổn thất áp suất, đảm bảo độ phản hồi cao và đảm bảo độ ổn định. tính năng:Đo lưu lượng phút lên tới 1 thang đo đầy đủ SCCM (tùy chọn SR)Lĩnh vực ứng dụng・Lò phản ứng sinh học・Kiểm soát quá trình đốt cháy・Giám sát môi trường・Sản xuất thiết bị điện tử・Thử nghiệm pin nhiên liệu・Trộn khí・Lò công nghiệp

Đồng hồ đo lưu lượng khối dòng 3100 của thương hiệu kofloc là đồng hồ đo lưu lượng có độ chính xác cao mới, hàng đầu được phát triển trên cơ sở dòng 3200. Đồng hồ đo lưu lượng nhiệt mao quản cải tiến tích hợp giúp giảm tổn thất áp suất, đảm bảo độ phản hồi cao và đảm bảo độ ổn định.

tính năng

・ Được trang bị cảm biến lưu lượng phát hiện chênh lệch dòng điện kiểu theo dõi nhiệt độ để đảm bảo độ chính xác cao và phản ứng nhanh
・ Đo tốc độ dòng chảy cực nhỏ lên đến 1 SCCM toàn thang đo (tùy chọn SR)

Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn

Lĩnh vực ứng dụng

・ Lấy mẫu không khí
・ Các bộ phận của máy phân tích
· Lò phản ứng sinh học
・ Quy trình công nghệ sinh học
・ Kiểm soát quá trình đốt cháy
・ Sản xuất bằng CCFL
・ Kiểm soát áp suất phòng
・ Quá trình hóa học
·Kiểm soát môi trường
・ Sản xuất thiết bị điện tử
・ Sản xuất lương thực
・ Kiểm tra pin nhiên liệu
・ Quá trình lên men
・ Trộn khí
・ Phân phối khí
・ Giám sát luồng không khí
· Tạo khí
· Lò công nghiệp
· Phát hiện rò rỉ
· Quy trình dược phẩm
· Giám sát ô nhiễm
· Kiểm soát quy trình
· R & D
· Sản xuất pin mặt trời

Công dụng của lưu lượng kế điện từ là gì? | Hiệu suất của chúng tôi

Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng dùng để làm gì? | Hiệu suất của chúng tôi

Công dụng của lưu lượng kế xoáy là gì? | Hiệu suất của chúng tôi

Công dụng của lưu lượng kế siêu âm là gì? | Hiệu suất của chúng tôi

Đồng hồ đo lưu lượng bánh răng dùng để làm gì? | Hiệu suất của chúng tôi

Đồng hồ đo lưu lượng phao dùng để làm gì? | Hiệu suất của chúng tôi

Mẫu yêu cầu