FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

เครื่องวัดอัตราการไหลมวลความแม่นยำสูง MODEL 3100 series | ยี่ห้อ kofloc

เครื่องวัดอัตราการไหลมวลความแม่นยำสูง MODEL 3100 series | ยี่ห้อ kofloc

เครื่องวัดอัตราการไหลมวลซีรีส์ 3100 ของผู้ผลิต kofloc ของญี่ปุ่นเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีความแม่นยำสูงชั้นนำใหม่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของซีรีส์ 3200 เครื่องวัดอัตราการไหลมวลความร้อนแบบฝอยที่เป็นนวัตกรรมแบบบูรณาการช่วยลดการสูญเสียแรงดัน รับประกันการตอบสนองที่สูง และรับประกันความเสถียร คุณสมบัติ:วัดการไหลนาทีสูงสุด 1 SCCM เต็มสเกล (ตัวเลือก SR)พื้นที่ใช้งาน・เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ・การควบคุมการเผาไหม้・การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม・การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์・การทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง・การผสมแก๊ส・เตาอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอัตราการไหลมวลยี่ห้อ kofloc 3100 series เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีความแม่นยำสูงชั้นนำใหม่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของซีรีส์ 3200 เครื่องวัดอัตราการไหลมวลความร้อนแบบฝอยที่เป็นนวัตกรรมแบบบูรณาการช่วยลดการสูญเสียแรงดัน รับประกันการตอบสนองที่สูง และรับประกันความเสถียร

คุณสมบัติ

・มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับกระแสตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิประเภทการติดตามเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำสูงและการตอบสนองที่รวดเร็ว
・วัดอัตราการไหลขนาดเล็กได้ถึง 1 SCCM เต็มสเกล (ตัวเลือก SR)

ข้อกำหนดมาตรฐาน

ช่องทางการสมัคร

・การเก็บตัวอย่างอากาศ
・ชิ้นส่วนเครื่องวิเคราะห์
·เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
・กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
・การควบคุมการเผาไหม้
・ผลิตใน CCFL
・การควบคุมความดันในห้อง
・กระบวนการทางเคมี
・การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
・การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·การผลิตอาหาร
・การทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง
・กระบวนการหมัก
・การผสมแก๊ส
・จำหน่ายแก๊ส
・การตรวจสอบการไหลของอากาศ
·การผลิตก๊าซ
·เตาอุตสาหกรรม
·การตรวจจับการรั่วไหล
·กระบวนการทางเภสัชกรรม
·การตรวจสอบมลพิษ
·การควบคุมกระบวนการ
· R&D
·การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

การใช้เครื่องวัดการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร? | ผลงานของเรา

เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลใช้ทำอะไร? | ผลงานของเรา

การใช้เครื่องวัดการไหลวนคืออะไร? | ผลงานของเรา

การใช้เครื่องวัดการไหลล้ำคืออะไร? | ผลงานของเรา

เครื่องวัดอัตราการไหลของเกียร์ใช้ทำอะไร? | ผลงานของเรา

เครื่องวัดการไหลแบบลอยตัวใช้ทำอะไร? | ผลงานของเรา

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม