Thiết bị xử lý nước thải MBR Lắp đặt lưu lượng nước thải FMG

Thiết bị xử lý nước thải MBR Lắp đặt lưu lượng nước thải FMG

Thử thách

Các nhà cung cấp thiết bị xử lý nước thải MBR xem xét việc lắp đặt lưu lượng kế và tăng trí thông minh

Nội dung ủy thác

  1. Dữ liệu lưu lượng đường ống thiết bị MBR
  2. Giám sát lưu lượng đường ống
  3. Có thể liên kết với thiết bị PLC

 

Artificial Intelligence

Giải pháp

Ứng dụng

FMG-W với đầu ra đa

MBR sewage flow meters

WIFI  kết nối

Thông qua chức năng truyền không dây của FMG-W và khả năng thu thập dữ liệu đám mây

4~20mA

Dây tương tự vật lý gửi loại tín hiệu này đến bảng điều khiển chương trình của chính thiết bị MBR

 

 

Image