Cảm biến | Máy phát & Bộ điều khiển | Burkert

Cảm biến | Máy phát & Bộ điều khiển | Burkert

Máy đo mức siêu âm | Máy đo mức radar | Máy đo lưu lượng | Cảm biến | Nhiệt kế | Burkert |

Cảm biến Tiếng Anh | Ứng dụng cảm biến | Nguyên lý và ứng dụng cảm biến | Cảm biến quang học | Cảm biến cảm biến
Các loại

điện tử

điều khiển

DDC, IoT, MCU, PLC

ứng dụng

đồng hồ đo, áp suất, mức, nhiệt độ

Phương pháp cài đặt

mồm

phương pháp đầu ra

kỹ thuật số, chuyển đổi, tương tự

ứng dụng

xưởng sản xuất

Các loại

giám sát trung tâm, bảng điều khiển

Mẫu yêu cầu