Nhận dạng trực quan | Cảm biến thị giác và phân biệt hình ảnh | Di soric

Nhận dạng trực quan | Cảm biến thị giác và phân biệt hình ảnh | Di soric

Nhận dạng trực quan AOI | Cảm biến trực quan | Kiểm tra đối tượng | Cảm biến di soric | Tổng đại lý đầu tiên Danh tiếng 10 năm

 

 

điều khiển

AI, BI, IoT, MCU, PLC

ứng dụng

bộ điều khiển, thiết bị

Các loại

điện tử

Phương pháp cài đặt

đĩa

phương pháp đầu ra

kỹ thuật số, tương tự

nền tảng

máy tính

ứng dụng

xưởng sản xuất

Các loại

bảng điều khiển

Mẫu yêu cầu